Dışişleri Bakanlığı yeni vizyonu çerçevesinde kurumsal, idari, teknik, fiziki koşullarda iyileştirmeler gerçekleştiriyor. Dış ilişkilerde hızlı, verimli, etkili çalışmaya imkan tanıyacak yapısal reformun ilk adımı için mevzuatta düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de dün yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile günümüz dünyasının şartlarına ve Türkiye'nin diplomatik önceliklerine göre yeni genel müdürlükler kuruldu. Vize ve göç işlemleri, insani yardımlar, İran ve Irak dosyası, arabuluculuk ve bilim diplomasisi konularına özel olarak odaklanıldı.

Kararname ile Türkiye'nin güçlü diplomatik ağını yansıtacak bir yapılanma öngörüldü. Bölgesinde ve ötesinde refahı, istikrarı ve güvenliği genişletme, dış ilişkilerin kurumsallaşmasını güçlendirme, sistemin dönüşümüne katkı sağlama ve Türkiye'nin menfaatleriyle birlikte yurtdışındaki vatandaşların hak ve çıkarlarının en etkin biçimde koruma hedefleri yeni modelin öncelikleri başlıkları oldu.

İRAN VE IRAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni düzenlemeyle Dışişleri'nde genel müdürlüklerin sayısı artırıldı. Her coğrafyaya ve stratejik önemdeki ülkelere yönelik ayrı genel müdürlük yapısı hedeflendi. Amerika ile Latin Amerika ayrılarak Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinden İran ve Irak konuları ayrılarak İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Müdürlüğü ile yakın coğrafyaya verilen önem ve TDT'na yönelik öncelikler, bakanlık yapılanmasına yansıtıldı.

VİZE VE GÖÇ İÇİN AYRI PARANTEZ

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü ise vatandaşa daha hızlı hizmet verebilecek ve koordinasyonu güçlendirecek bir çalışma anlayışıyla yeniden yapılandırıldı. Vize ve göç işlemleri tek bir genel müdürlüğün sorumluluk alanına alındı.

BİLİM DİPLOMASİSİ KURUMSALLAŞIYOR

Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü, teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası ilişkilere etkisini analiz edecek. Mevzuat ve küresel düzenleme çalışmalarını izleyerek Türkiye'deki politikalarla karşılaştıracak. Milli menfaatler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için inisiyatif alacak. Küresel düzeyde giderek yaygınlaşan bilim diplomasisi bu sayede kurumsallaştırılacak.

İNSANİ YARDIMDA MARKA

Uzmanlaşmaya önem verilerek bölgenin siyasi, ekonomik, sosyal güvenlik, savunma gibi farklı alanlarına odaklanacak şekilde genel müdürlükler ve bünyesindeki birimler de düzenlendi. İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü sağlayacak. Türkiye'ye gelecek ve ülkemizden gidecek insani yardımları koordine edecek. Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınma ve insani yardım konularında proaktif politikalarını sahaya yansıtacak.

HIZLI VE ETKİN İLETİŞİM

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü olarak düzenlendi. Zamanın ruhuna ve şartlarına uygun şekilde dış ilişkilerle kamu diplomasisi ve stratejik iletişim çalışmaları, ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülecek. Bakanlık Sözcülüğü Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim'den ayrı bir yapı olarak değerlendirildi. Bakanlık çalışmalarını en doğru ve hızlı şekilde kamuoyu ile paylaşmak için yetkin bir birim oluşturuldu.

ARABULUCULUKTA UZMANLIK

Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü ile bakanlık bünyesinde yıllardır yürütülen arabuluculuk çalışmaları ayrı bir çatı altında ve hedef odaklı hale getirilecek.

BÜTÜNSEL BAKIŞ

Dış ilişkiler; ekonomi, siyaset, ticaret, enerji, kültür, sağlık, güvenlik, savunma, teknoloji gibi konulardan oluşan bir bütün olarak görülerek 'İkili siyasi işlerden sorumlu genel müdürlükler' bu başlıkların tamamıyla ilgilenecek biçimde yeniden adlandırıldı. Genel Müdürlüklerin isimleri 'İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri' olarak değiştirildi.