Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı kararı ile Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki “Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü”nün adı, “Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi. Müdürlüğün görev ve yetkileri ise savunma sanayii sektörüyle ilgili bazı konuları da içerisine alacak şekilde genişletildi.

Resmi Gazete'de yer alan yeni görev alanları şu şekilde:

“Savunma ve savunma sanayi ile ilgili konularda üçüncü ülkelerle ilişkilerin Bakanlık içindeki koordinasyonunu yürütmek,

Üçüncü ülkelerle savunma sanayi ilişkilerine dair konuların ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümünü yapmak, uluslararası güvenlik ve savunma alanındaki gelişmelerin dış politika ve dış güvenliğimize etkisini takip ve analiz etmek, bu konuda politika çalışmaları yürütmek, küresel ve bölgesel güvenlik mimarileri konusunda çalışmalar yapmak.”

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin savunma sanayii ihracatının artırılması için yeni dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı’na daha etkin destek vermesi bekleniyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatının oluşturulmasına yönelik faaliyetler de geçtiğimiz aylarda başlamış ve ilk “Savunma Sanayii Müşaviri” atamaları gerçekleştirilmişti.