İkinci işverenden gelir elde eden vatandaşların ikinci maaşlarının yıllık toplamı 150.000 TL'yi aşarsa yine beyanname vermeleri gerekecek. 

Geliri 1 milyon 900 bini üzerinde sporcular da takibe alınacak. 

Öte yandan 2023 yılına ilişkin ücret gelirlerini beyan için ise son gün. 

Kimlerin nasıl ücret beyanı yapacağı ise araştırmalar arasına girdi. 

Sporcuların beyan durumu ise şu şekilde: 

Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretliler. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretleri toplamı 150.000 TL'yi aşan ücretliler.

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretliler. Birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Sporcu ücretleri toplamı 1.900.000 TL'yi aşanlar. Vergi kesintisine tabi tutulmamış ücret gelirleri, asgari ücretin vergi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşanlar.

Maaşını beyan edecekler şunlar: 

Emekli maaşı ücret beyanına tabi değil.

Birden fazla iş yerinden maaş alanların beyanına neler dahil ediliyor? 

Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 150.000 TL'yi aşan ücretliler elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda.

Birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 150.000 TL'yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenir.

Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler Kanunla kurulan emekli sandıkları ile mevzuatta belirlenen sandıklara ödenen aidat ve primler ile İşsizlik Sigortası Pirimi. Askerlik, doğum vb için ödenen borçlanma primleri. Sosyal Güvenlik Destek Primi. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar. Engellilik İndirimi.

Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için, ücretin safi tutarının (matrah), asgari ücretin yıllık gelir vergisi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşmaması halinde beyan edilmesine gerek yok. Bu tutarı aşması halinde yıllık beyanname verilir. Vergi kesintisine tabi olan ücret gelirinde beyan sınırı ise 2023 yılı için 150.000 TL.

Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, beyanname verilip verilmeyeceğinin belirlenmesinde birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebilecek.

Emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılanlara yapılan kıdem tazminatı gibi ödemelerde durum nedir? 

İş Kanunu ve Deniz İş Kanununa göre ödenen kıdem tazminatlarının tamamı, 5953 sayılı Basın Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan kısmı, sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli maaşı ve emekli ikramiyesi gibi gelir vergisinden istisna edilen ücretler için beyanname verilmemekte.

Diğer ücret gelirlerinin beyan edilmesi halinde de bu ücretler beyannameye dahil edilmeyecek. İhbar tazminatı ödemeleri ise ödendiği ayın bordrosuna dahil edilerek vergilendirilmektedir.

Beyan ödeme yöntemi ve yolları? 

2023 takvim yılında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 1 Mart-1 Nisan 2024 (ilk taksidi ödeme süresi bu yıl için 5 Nisan'a kadar uzatıldı) tarihleri arasında beyan edilmesi ve yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart (5 Nisan, yani bugün) ve Temmuz aylarında iki eşit taksit ödenmesi gerekmekte. Beyannameler elektronik ortamda hazır beyan sistemi üzerinden verilebilecek ve tahakkuk eden vergiler de bankacılık sistemi ile kredi veya banka kartı ile ödenebilecek.

Beyanname verilmemesi veya ücret gelirinin eksik edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi üzerine zarara uğratılan vergi, vergi cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi ile birlikte ödenecek. Örneğin Bir vatandaş, 2023 takvim yılında iki ayrı işverenden 500.000 TL ve 400.000 TL olmak üzere 900.000 TL ücret geliri elde etmiş, bu gelirleri üzerinden işverenlerce asgari ücret istisnası öncesi 215.000 TL vergi hesaplanmıştır.

 

KAYNAK:haber7.com