Türkiye’nin gerçekler yerine çarpıtmalar üzerinden muhalefeti artık geride bırakması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açıkçası eski muhalefet tarzının da raf ömrünü tamamladığı görülüyor. Bunun yerine eleştirel ama daha yapıcı bir anlayışın ikame edilmesi ülkemiz için şüphesiz daha faydalı olacaktır. Biz de böyle olmasını arzu ve ümit ediyoruz. Elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği hakikat şudur: Ülkemizin son 21 yılda başarı hikâyesi yazdığı alanların en başında; tarım, hayvancılık ve su ürünleri vardır. Bunu söylerken, elbette her şey ‘güllük gülistanlık’ diyemeyiz. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış gibi çözmemiz gereken sorunlarımız var” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TARIM EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN HERKESİN KATKISINA AÇIĞIZ”

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketlerin yok sayılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gübre fiyatlarındaki artışlarından gündelik ve sürekli işçi eksikliğine kadar farklı alanlarda yükselen şikayetlere kulaklarımızı tıkayamayız. Başarılarımızla birlikte hâlen problem üreten alanların da farkındayız. Muhasebemizi yaparken ne ifrata ne tefrite kaçıyor; dengeli ve objektif bir şekilde kendimize ayna tutuyoruz. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı en doğru biçimde tespit etmektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda da durum farklı olmadığını, burada da çözüm odaklı bakış açısıyla hareket ettiklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: “Başarılarımızın sayısını artırmanın; eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz. Problemlerimize ortak akılla çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Tarım sektörümüzün 21 yıldı elde ettiği başarılarını değersizleştirmesine mahal vermeden, milletimizin en çok şikâyet ettiği hususlara odaklanarak Türkiye’yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz.”

Millî mesele olan tarımda hiç kimseye kapılarını kapatmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız. Yeter ki tarım konusu ezberlere ve ön yargılara kurban edilmesin. Yeter ki cımbızla çekilen bir ürün üzerinden sektöre haksızlık yapılmasın. Allah’ın izniyle gerisi biraz gayret ve emekle zaten kolayca gelecektir” dedi.