Çin'den önce sunulan dizilim virüsün kökenini detaylandırmıyor ancak Çin hükümetinin virüs hakkındaki bilgisine ilişkin verdiği zaman çizelgesini sorgulatıyor.

İlk sunulduğunda genetik bilgiye dikkat çekilmiş olsaydı, virüsün yayılmasını azaltmak ve aşılar üzerinde çalışmak adına hazırlanmaları için devletlerin birkaç hafta daha süresi olabilirdi.

İlk genetik dizilim, Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Fakültesi Patojen Biyolojisi Enstitüsü'nden Dr. Lili Ren tarafından 28 Aralık 2019'da sunuldu. Bilgiler, "yaşamın tüm alanlarından birleştirilmiş ve açıklamalı nükleotid dizisi verilerini toplayan, koruyan ve kamuya açık erişim sağlayan" bir depo olarak hizmet veren GenBank'a gönderildi.

Söz konusu başvuru, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mevzuattan sorumlu bakan yardımcısı Dr. Melanie Egorin tarafından ABD'li meclis üyelerine bir mektupla iletildi. Mektup aralıkta Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Cathy McMorris Rodgers'a gönderildi.

GenBank'ı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi yönetiyor.

Mektuba göre, Dr. Ren'in gönderisinin eksik olduğu ve GenBank'a gönderim standartlarını karşılamak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Doktordan genetik dizilimini gerekli bilgilerle birlikte yeniden göndermesi istendi ancak bildirilenlere göre doktor daha fazla bilgi göndermedi.

Gönderi işlenmeye devam ediyordu ancak 16 Ocak 2020'de kaldırıldı. Mektuba göre, GenBank'ta hiçbir zaman kamuya açık olarak görünmedi.

12 Ocak'ta GenBank'a "neredeyse aynı" bir başvuru yapıldı. Bir gün önce Çin, genetik dizilimini Dünya Sağlık Örgütü'ne sundu.

Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nden Dr. Jesse Bloom, Dr. Ren'in gönderisini analiz etti ve "Çin hükümetinin Wuhan pnömoni salgınının etkeninin Ocak 2020'nin ilk haftasının sonuna doğru hâlâ tespit edilemediği iddiasını açıkça yanlışladığı" sonucuna vardı.

Analizde ayrıca, ilk başvurunun kamuya açıklanmış olması halinde 2019'un sonlarında aşı üretiminin başlatılması için yeterli bilgi sağlayacağı sonucuna varıldı.

CNN'e göre Scripps Araştırma Çeviri Enstitüsü'nden Dr. Eric Topol, iki haftalık bir ön uyarının bile "pandemide muazzam bir fark yaratacağını" söyledi.

KAYNAK: İndependent