Danıştay, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ekonomik bütünlük tanımı başlığı altında yer alan 'paylarının en az yüzde 25'ine' ifadesi ile yapılacak denetimleri ilgilendiren maddede yer alan ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkilerini içeren, 'bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir' ifadesinin iptalini istemişti.

Ayrıca, 'Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir' maddesinin de iptali istendi.

Danıştay ayrıca elektronik ticaret platformlarının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet gösterebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptalini istedi. Talep AYM tarafından reddedilirken, e-ticaret platformları lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

AYM kararında Kanun'un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile sağlıklı ve düzenli işlemesini amaçladığını belirtti.