Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan kontrolde lisans belgesi olmayan 133 tesisten 26'sının faaliyeti durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Adana'da atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan kontrolde, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı belirlenen 26 işletmeye, faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan bildirime göre, son zamanlarda bilhassa plastik geri dönüşüm işletmelerinden kaynaklanan atıkların, Adana'da çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiğine dair haberler üzerine bölgede yapılan denetim çalışmaları sıklaştırılarak, Çevre kontrol ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bu kapsamda, atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu gereğince alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı belirlenen 26 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bu işletmelere, firma başına 270 bin lira olmak üzere toplamda 7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan işletmelerin atıklarını, Bakanlık tarafından lisans verilen bertaraf tesislerine gönderip göndermediğine dair incelemeler ise devam ediyor.

İnceleme sonucunda, atıklarını mevzuata aykırı bertaraf ettiği belirlenen işletmelerin de Çevre İzin ve Lisans Belgeleri iptal edilerek, bu işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Yapılan kontrollerde, atıklarını yol kenarına dökerek, çevre kirliliğine sebep olan şahıslar ile ilgili da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bir taraftan inceleme ve denetimler devam ederken, diğer taraftan çevre kirliliğine neden olan atıkların kaldırılmasıyla alakalı çalışmalar da aralıksız sürdürülüyor.

KOTA KISITLAMASI ŞLE ATIK İTHAL EDEN FİRMALAR SIKI TAKİBE ALINDI

Çevre Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde, atık ithalatına kota sınırlaması getirilmişti.

2020 senesi başında geri kazanım tesislerinin kapasite raporunda açıklanan tesis tüketim kapasitesinin yüzde 80'i civarında atık ithalatına izin verilirken, 3 Eylül 2020'de yayımlanan genelge ile bu düzey yüzde 50'ye düşürüldü.

Kota kısıtlaması ile atık ithal eden firmalar sıkı takibe alındı. Bu kapsamda, 2020'de yapılan denetimler sonucu, kota sınırlamasını aştığı belirlenen 13 firmaya, firma başına 663 bin 801 lira olmak üzere toplam 8 milyon 629 bin lira ceza kesilerek, bu firmaların "Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri" iptal edildi.

KARIŞIK ATIK PLASTİKLERİN İTHALATI YASAKLANDI

Ayrıca Çevre Kanununda 24 Aralık 2020'de yapılan değişiklikle, çevre mevzuatında öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık ithal eden kuruluş ve işletmelere uygulanan idari para cezası 663 bin 801 liradan 900 bin liraya çıkarıldı.

Tehlikesiz atık ithalatına dair iş ve işlemlerin yürütüldüğü, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, yapılan bazı değişikliklerle 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, karışık atık plastiklerin ithalatı yasaklandı. Bu değişikliğe göre, atık geri kazanım tesisleri, karışık toplanmış, nispeten evsel atık bulaşma riski olan karışık atık plastikleri ithal edemeyecek.

Tehlikesiz atıkların ithalinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gümrük adımında denetimler yapılarak, tehlikesiz atıkların ithalatının kontrollü yapılması sağlanıyor.

Atıkların ithalat için uygun olup olmadığı, müracaat belgeleri ve fiziki denetim sonuçlarına göre değerlendirilerek, atıkların ithalatı yasak olan atık listesinde yer alıp almadığı, başka atık ya da malzemelerle karışıp karışmadığı denetim ediliyor.