Borcu olan vatandaş için son fırsat. Ödeme gücü olmayanların borcunu devlet ödüyor. Sigortalı bir işte çalışmayan ve herhangi bir kimse tarafından bakmakla yükümlü olmayan kişilerin genel sağlık sigortası (GSS) tescili 1 Ocak 2012 tarihinden beri re’sen yapılıyor. Öğrenimini tamamlayıp işe giremeyenler veya çalışmakta iken işsiz kalanlar otomatik olarak GSS’li sayılıyor. Bu kişilerin 2021 yılı için ayda 107.32 TL prim ödemeleri gerekiyor. Ödeme gücü olmayanların primi hazineden karşılanıyor. Ancak, ödeme gücü olmayanların gelir testine girmeleri ve testte hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2021 yılı için hane içinde kişi başına gelirin 1.192.50 TL’nin altında çıkması halinde prim ödenmiyor.

GELİR TESTİ İÇİN 30 KASIM’A KADAR SÜRE
 
Toplam 10 milyon 541 bin kişinin 10.6 milyar lira GSS prim borcu bulunuyor. Yeni çıkan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu uyarınca, GSS prim borcu bulunanların gelir testinde ödüme gücü olmadığı tespit edilirse prim borçları silinecek. Bu haktan yararlanabilmek için daha önce gelir testine girmemiş olmak gerekiyor. Bu kişiler, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 30 Kasım 2021 tarihine kadar müracaat ederek gelir testi talebinde bulunabilecekler. Gelir testinde hane içinde kişi başına geliri aylık 1.192.50 TL’nin altında çıkanların prim borçları silinecek. Bundan sonraki GSS primleri de hazinece karşılanacak

Örneğin, 25 Ağustos 2018 tarihinde re’sen GSS tescili yapılan kişi, o tarihte gelir testine başvurmasına ilişkin tebliğ yapıldığı halde hiç teste girmemiş ise 9 Haziran – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında gelir testi yaptırdığında ödeme gücü olmadığı tespit edilirse prim borcundan kurtulacak.
 
7326 Sayılı Kanun 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce gelir testi yaptırmış olanların borcu silinmeyecek. Ancak, ödeme gücü olmadığı tespit edilmiş ise testten sonra prim ödemeleri gerekmeyecek.
 
ÖDEME GÜCÜ OLANLARIN PRİM BORCU YAPILANDIRILACAK
 
Gelir testinde ödeme gücü olduğu tespit edilenler, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş prim borçlarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammından kurtulacaklar.
 
BAŞVURU ŞARTI YOK
 
GSS prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında ödeyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Bu kişiler, e-Devlet’ten öğrenebilecekleri prim borç asıllarını, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya tamamı 31 Aralık 2021 tarihinde ödenmek şartıyla peşin ödeyebilecekler.
 
GSS prim borcunu ödemeyenlerin 2017 yılı şubat ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçlarına 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren, 2017 yılı mart ayı ve sonrasına ilişkin prim borçlarına ise son ödeme tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.
 
MAYISTAN SONRAKİ PRİMLERE DİKKAT
 
Yapılandırma kanunu 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekip de ödenmemiş olan borçları kapsıyor. 1 Mayıs’tan sonraki prim borçları yapılandırma kapsamında yer almıyor. O borçlar için gecikme faizi ve gecikme cezası ödemeleri gerekecek.
 
Prim borçlarını yapılandıranların yeniden borçlu durumuna düşmemeleri için 1 Mayıs’tan sonraki primlerini zamanında ödemeleri gerekiyor.
 
GSS prim borcunu yapılandıranlar, hastaneye gittikleri tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün prim ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim borcu bulunmaması koşuluyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.