Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, "GPH'in dolaylı hakim hissedarı olan şirketimiz, liman işletmeciliği iş kolunun halka açık statüsünün sona erdirilerek tekrar halka kapalı şirket statüsüne döndürülmesinin daha uygun olacağına kanaat getirmiş olup GPH'i işlem gördüğü Londra Borsası kotundan çıkarmak ve özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştürmek niyetindedir" dedi.

Global Yatırım Holding'in, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Global Ports Holding B.V. ("BV") üzerinden, BV'nin sahip olmadığı beher GPH hissesi başına 3 dolar pay alım teklifinde bulunmayı değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Şirketimiz ve BV, gerekli olan finansmanın temini için çeşitli kurumlarla müzakere halindedir. Bununla birlikte bu yönde bir teklif yapılacağı hususunda henüz bir kesinlik bulunmamaktadır" denildi.