Dairenin kararına göre, Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği bünyesindeki bir fahri trafik müfettişi, 12 Şubat 2021'de Ankara Çankaya'daki bir sürücüye, trafikte kabahatli davranışları nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesine muhalefet etmekten 314 lira idari para cezası kesti. Cezaya yapılan itiraz ise 19 Şubat'ta Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığınca dosyaya ilişkin kanun yararına bozma talebinde bulunuldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlanmasının ardından dosya, Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi.

DAİRE CEZANIN HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA HÜKMETTİ

2918 sayılı Yasa'nın 114/1. maddesine atıf yapılan daire kararında, trafik suçlarını işleyenler hakkında ilgili birimlerin, yetki sınırları içinde tutanak düzenlenmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince Ankara'da cezai işlem düzenlenmesinin, amirliğin yetki sınırları içerisinde olmadığına işaret edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dosya kapsamına göre Ankara ili Çankaya ilçesinde işlendiği ileri sürülen kabahat ile ilgili olarak idari para cezası kararını verme yetkisinin de bu yer idaresine ait olduğu cihetle, Yozgat Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından yetki alanı dışında işlenen kabahat ile ilgili düzenlenen idari para cezası karar tutanağının yetki yönünden hukuka uygun olmadığına karar verilmiştir."