Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çalışmalarımızı sunduk" ifadelerini kullandı.

KİT'lerin yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğine işaret eden Şimşek,çalışmayı KİT'lerin uluslararası alanda kabul görmüş şeffaflık standartlarına uyması ve hesap verebilirliklerini güçlendirmek için yaptık.Bu reformla birlikte, kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız" dedi.