Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu yeni borç yapılandırma paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de İş Dünyası ile Buluşma programında, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı yapılandırma kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Nebati konuyla ilgili şunları söyledi:

“Halkımızın ve ekonomimizin gereksinimlerini ve gelen talepleri dikkate alarak, kamuya olan yükümlülüklerin hafifletilmesi ve uzun vadeli taksitler şeklinde ödenebilmesi için hazırlanan kanun teklifi en kısa sürede Meclis’te yasalaşacak. Kanun hem yapılandırma hükümlerini hem de vergi mevzuatında çeşitli yeniliklerin olduğu hükümleri kapsayacak.”

İDARİ PARA CEZALARI İLK KEZ KAPSAMA ALINDI

Bakan Nebati’nin verdiği bilgiye göre; yapılandırmaya ilişkin hükümlerle; vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, il özel idareleri ile yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılacak. Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödeme imkanı getirilecek.

Bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı. Bunların faizleri de düşük bir oran ile güncellenerek ödenmesi daha kolay hale getirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir temasları kapsamında Konak Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

ARTIRILAN MATRAHIN VERGİSİNİ PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM

Ayrıca, davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilafları sonlandırılarak ödeme imkânı sağlanacak. Teklifte, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkân sağlayan düzenlemelere de yer verilecek. İşletmelerin, 2018 ila 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin ödeyene vergi aslında da yüzde 10 indirim sağlanacak. Bu teklifteki önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerinin 4 yıla çıkarılması. Böylece vatandaşlar yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecek.

2 BİN TL’NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

Vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçları siliniyor. Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi daireleri takip işlemleri yapmayacak, vatandaşlar da takibe muhatap olmayacak.

GENÇ GİRİŞİMCİDE İSTİSNA TUTARI ARTIRILIYOR

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genç girişimci istisnasının tutarı artırılıyor. Mevcut düzenlemeye göre istisna kapsamında ilk defa işe başlayan Gelir Vergisi mükelleflerinin 3 hesap dönemi kazançlarının yıllık 75 bin lirası gelir vergisinden istisna ediliyor. Söz konusu tutar 2023 yılı için 150 bin liraya çıkacak. Her yıl Gelir Vergisi tarifesinin ikinci dilimi tutarına paralel olarak artırılacak. Böylece, izleyen yıllarda, dilim tutarlarında yeniden değerleme oranında artış oldukça, bu istisna da beraberinde artacak.

TOKİ'YE İŞ YAPAN MÜTEAHHİTLERİN DAMGA VERGİSİ'NE KOLAYLIK

TOKİ tarafından konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, damga vergisi istisnası getiriliyor. Böylece, özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlanacak. İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları yoluyla gayrimenkul satışlarında alınan asgari maktu harcın toplamı belli bir tutarla sınırlandırılacak.

EŞDEĞER PARÇALARI KULLANMA İMKANI

Ar-Ge tasarım ve destek personelinin merkez ve bölge dışı çalışma sürelerinin yüzde 100’e çıkarılmasına imkân verilecek. Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine olanak sağlanacak. İştirak hissesi ve pay alımı dolayısıyla yapılan finansman giderlerinin, devir sonrası devir alan kurum tarafından gider yazılabilmesi imkanı getirilecek. Eşdeğer eşya ve yeniden kullanılabilir parçaların sigorta sektöründe kullanılabilmesinin yolu açılacak.

TURİZMDE 12 AY ÇALIŞANA PRİM DESTEĞİ

Turizmi teşvik amacıyla, turizm tesislerinin yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek. Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda; turizm sektöründe çalışan personelin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenlenecek. Yıl boyunca faaliyet gösteren turizm işletmesi belgeli ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'ndaki ve bu program kriterlerinden üçüncü aşama sertifikasına sahip konaklama tesisi iş yerlerinde çalışan sigortalılar için kış veya yaz turizmi kapsamında belirlenen aylarda prim desteği verilecek. Bu destek kapsamında, prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını Hazine tarafından karşılayacak.