Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletlerin dışişleri bakanlarının Kazakistan’daki gelişmeleri değerlendirdiği olağanüstü toplantıya çevrim içi katılım sağladı. Bakan Çavuşoğlu Kazakistan'da yaşanan son olaylarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"BÜYÜK TÜRK DÜNYASININ YANINDAYIZ!"

"Türk Devletleri ailesi olarak bu zor zamanda Kazakistan ile beraber, onlarla dayanışma halindeyiz. Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Az önce Kazakistan'da Alihan İsmayilov kardeşimizin Başbakan olarak atanmasından mutluluk duyduk. Kazakistan'da barış ve istikrar bölge ve istikrar için olduğu kadar küresel barış için de önemli. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak üzere birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak sağduyuya sahiptir. Türk devletleri teşkilatı olarak bugün yapacağımız açıklamalar ve kabul edeceğimiz ortak bildirideki temel mesajımız şudur: Büyük Türk dünyasının yanındayız! Ülkede istikrarın yeniden tesisi için de Kazakistan'a desteğimiz tamdır."

"TÜM İMKANLARIMIZI KAZAKİSTAN İÇİN SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak en başından beri Kazak makamlar ile temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak da dertlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız başta sayın Tokayev olmak üzere üye devletlerin devlet başkanları ile baştan beri temas halindeydi. Biz de Dışişleri Bakanları olarak yakın temas halindeydik. Bakanlığım başta olmak üzere Türkiye'de bir çok kuruluş ve önemli şahsiyet, kardeş Kazakistan'a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı Kazakistan için seferber etmeye hazırız. "

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ

Türk konseyi'nin Türk devletleri teşkilatına dönüşmesi tarihi bir adımdır. Bu önemli adım, sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Etkin ve birlik içerisinde hareket ederek, Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor. Türk dünyasının ünlü şairi Kunanbay'ın dediği gibi "Başarının kaynağı birliktir, birlik olmazsa dirlik olmaz." Kazkaistan'ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız. İstanbul zirvesinde kabul ettiğimiz vizyon 2040 belgesinde, iç ve dış sınamalarda gerekli birliği ve dayanışmayı çiziyor. Bu bağlamda teşkilat olarak ortaya koyduğumuz daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yolundaki adımları hızlandırmalıyız. Kalkınma ve iş birliği için en temel şart güvenlik ve istikrar. Teşkilatımız bünyesindeki güvenlik ve istihbarat iş birliğini daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturmalıyız. Bölgeler arasındaki gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için teşkilatımızın sunduğu iş birliği anlaşmalarından da azami ölçüde istifade etmeliyiz. Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılması yönünde strateji belgesini bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca Türk ortak yatırım fonunun kurulmasında fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti, toplam ticaretin yüzde 10'u seviyelerine çıkarmalıyız. "

"BİZ KAZAKİSTAN'A GÜVENİYORUZ"

"Bağımsızlığından bu yana Kazakistan başarılı ve dengeli bir dış politika benimsedi. İçinden geçilmekte olan sürecin Kazakistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü biz Kazakistan'In sağduyusuna inanıyoruz. Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliğinin aktörleriyiz. Devletleri refah, barış ve istikrar yüceltiyor. İş birliği ve refaın artışı barışın en büyük teminatıdır. Bir kazak atasözünde "Barış olan memlekette refah olur" denilmektedir. Barışı da ancak özümüzle tesis edebiliriz. Özümüzü en iyi şekilde yansıtan Türk devletler teşkilatı, barış ve istikrara yatırımımızın en etkili çatısıdır. Biz Kazakistan'a güveniyor, inanıyoruz. Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. İstikrar ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz."