"Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır." talebine yer verilen açıklamada, "Merkez Bankasının enflasyon hedefi ve beklentisi arasındaki uyuşmazlık ile TÜİK'in gerçekleşen ve hissedilen enflasyon verisi arasındaki farklılığın, enflasyona karşı mutlak bir koruma gerçekleştirmenin gerekçesi olarak görülmesi gerektiği" kaydedildi ve bu korumanın, bütün sabit gelirlilerin korunmasına yönelik olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Aralık 2021 ve Ocak 2022'deki yüksek enflasyon oranlarının, sabit gelirlilerin alım gücünü düşürdüğü ifade edilerek, devletin, sabit gelirlileri korumaya yönelik birçok mekanizmayı işleme aldığı, vergi muafiyetleri ve ilave iyileştirmeler sağladığı aktarıldı.

Gelir vergisi tutarlarında muafiyet düzenlemesinin başta kamu görevlileri olmak üzere bütün sabit gelirliler açısından memnuniyet ürettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, emek tarafında enflasyon kaynaklı oluşan kayıp, gelir dağılımında adaleti de olumsuz yönde etkileyerek gelirler arası dengesizliğe sebep olmuştur. Gelirleri artırma yönünde alınacak karar, reel gelirin artışını sağlayacak, geçmiş dönem oluşan kayıpları telafi edecek mahiyette olmalıdır. Nitekim önemli olan rakamsal artışlar değil, alım gücünü artıran ve fiyat istikrarının sağlandığı bir piyasa ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede, 2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır."

Açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşmede, "ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro" başta olmak üzere 92 yeni kazanım elde edildiği belirtilerek, sürecin devamında yaşanan ekonomik gelişmelerin, kamu görevlileri başta olmak üzere sabit gelirlileri olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, toplu sözleşmede hüküm altına alınan ve bütün kamu görevlilerini kapsayan yönüyle hayata geçirilen ek gösterge düzenlemesinde giderilmesi gereken eksiklikler zaman kaybedilmeden hayata geçirilmeli, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlemesi de ivedi olarak ve kapsamı genişletilerek yasal zemine kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, kamu görevlileri için de toplu sözleşme kazanımlarımızı ve çalışma hayatına yönelik atılacak adımları gölgelemeyecek, alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir."