AK Parti iktidarıyla birlikte kadın haklarının ve kazanımlarının bilinçli bir şekilde örselendiğini ve kadının eve hapsedildiği iftiralarını rakamlar çürütüyor. Türkiye’de kadınının konumu, ilerlemesi ve toplumsal alanda güçlenmesi AK Parti’nin iktidara gelişiyle paralellik arz ediyor. Elde edilen rakamlar, kadınların son 19 yılda toplumun her alanındaki varlığını çok bariz şekilde gösteriyor.

Eve hapsedildiği yalan

AK Parti döneminde kadının sosyal hayattan soyutlandığı ve statüsünün gerilediği iddiasının koca bir yalan olduğunu veriler ortaya koyuyor. Aksine rakamlar kadınların toplumsal yaşamın her alanına etkin katılım sağladıklarını açıkça ortaya koyuyor. AK Parti öncesi okur yazarlık oranı yüzde 79.9 iken, AK Parti dönemiyle birlikte bu rakam yüzde 95.3’e yükseldi. 2002 öncesi ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 45.2’ken, şimdi yüzde 84.8. Yükseköğretimde ise bu oranın daha da arttığı göze çarpıyor.

Üniversite okuma arttı

AK Parti’den önce yükseköğretimde okullaşma oranı sadece yüzde 13.5 iken şimdi yüzde 66.3. Akademide ise bu oran daha da artmış durumda. Öncesinde 2 bin 602 kadın akademisyen varken, bu rakam günümüzde 76 bin 668 kişiye dayandı. Kadın öğretim görevlisi sayısında ise kadınlar erkekleri geride bıraktı. Öğretim görevlisi sayısı kadınlarda 18 bin 602 iken, erkeklerde bu oran 18 bin 382’de kaldı. Araştırma görevlisi sayısında da kadınlar 49 bin 102 kişiyle liderliği elinde bulundururken, erkekler 24 bin 147’yle geride kaldı.

Kadınlar her alanda

Rakamlar kadınların artık çalışma hayatında da aktif yer aldıklarını ortaya koyuyor. Laikçi azınlık tarafından AK Parti döneminde kadınların eve hapsedildiği, ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilendikleri iddia edilse de istatistikler tam aksini söylüyor. Yapılan araştırmalar son 15 yılda işveren kadın sayısının 49 binden 129 bine yükseldiğini, kendi namına ve hesabına çalışan kadın sayısının ise 490 binden 800 bine çıktığını ortaya koyuyor. Yönetici kadın sayısı ise yine bu dönemde iki katı artışla 126 binden, 244 bine çıktı. 

Sınırları aştılar

Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan zihniyetin iktidarında kadın büyükelçi sayısı sadece 8 iken, 2021 itibariyle 64 kadın büyükelçimiz var. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadın sayısı ise 2 bin 554 kişiyle toplam kadronun yüzde 37’sini oluşturuyor.

Kaynak:Yeniakit