AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Selva Çam, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Turan, AK Parti olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek amacıyla ceza artırımını da düzenleyen 18 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Turan, "İki önemli başlığı içeren kanun teklifimiz; kadına karşı şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını içeriyor. Kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hepimizin ortak meselesi. Tüm partilerimizden pozitif yaklaşımlar bekliyoruz" dedi.

'CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR'

İlk imza sahibi Ankara Milletvekili Selva Çam da teklifin detaylarını anlattı.

Çam, iki temel alanda önemli kanuni düzenlemeleri içeren teklifi TBMM'ye sunduklarını belirterek, "Teklifimiz ile kadına karşı şiddette işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getiriliyor. Kadınlarımıza yönelik hem 'yaralama' hem de 'kasten öldürme' eylemlerinde cezaların artırılacağı ve caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli olan bir teklif getiriyoruz. Hepimizin geçmiş vakalarda şahit olduğumuz, mahkemelerdeki iyi hal indiriminin uygulamaları pek çok eleştiriye muhatap oldu. Hem kadına karşı işlenen suçlarda hem de çocuklara karşı ve başka bireylere karşı işlenen suçlarda yapılan indirimler nedeniyle vicdanlarımız sızladı. Bu vesile ile biz siyasetçiler olarak, her türlü kararlı adımları tavizsiz bir şekilde atarken, mevcut ve gelecek olan yasal düzenlemeler ile yüce yargı mensuplarımızın da kanun maddelerine göre uygulamalarında, caydırıcı ve tavizsiz hükümleri vermelerini bekliyoruz" diye konuştu. 

'İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR'

Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin 2'nci fıkrasında duruşma öncesi ve duruşma sırasındaki davranışların iyi hal indirimi kapsamına alındığını hatırlatan AK Parti'li Çam, yeni düzenleme ile bu fıkranın değiştiğini açıkladı.

Çam, "Yeni düzenlemede pişmanlığını gösteren davranışların esas alınmasını istiyoruz. Yeni hazırladığımız düzenleme, duruşma sırasında sadece yargılamayı yapan mahkemeyi, hakimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların, takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de bir hüküm getiriyor. Yani bu düzenlemeyle kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılıyor" dedi.

'KATALOG SUÇ SAYILACAK'

Selva Çam, kadına karşı işlenen 'kasten yaralama' suçunun tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınacağını belirterek, "Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suç sayılacak. Ayrıca kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için nitelikli hal düzenlemeleri kapsamında, suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezaların artırılması sağlanacak" diye konuştu. 

HAPİS CEZASI

AK Parti'li Çam, ısrarlı takip konusunun da ilk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak düzenlenmiş olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: 

"Bu madde ile ısrarlı takip, fiziken ya da iletişim araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılacak. Böylece ısrarlı takip, kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil suç olarak düzenlenmekte. Bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca suç çocuğa, ayrılık kararı alınan veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafından işlenmiş olursa, bu nitelikli hal olarak düzenlenmekte ve ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmektedir. Israrlı takip sadece boşanmış eşe karşı değil bütün kadınlara karşı işlenebilir nitelikte olan bir suç. Bu nedenle de bütün kadınlarımızı, ısrarlı takip yoluyla taciz eden kişilere karşı onları koruyan, bu fiili işleyenleri cezalandıran yeni bir hüküm olarak hukukumuza girmektedir." 

Selva Çam, düzenleme ile şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat da görevlendirilebileceğini belirterek, "Ümit ediyoruz ki bu kanun teklifiyle ceza kanununda yer alacak düzenlemelerin, kadına ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması için caydırıcı bir işlevi olsun" dedi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

AK Parti'li Çam, teklifin içindeki sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemeleri de şöyle açıkladı:

"Hekimlerimizin tedavi uygulamaları sonrası karşılaştıkları 'malpraktis davalarına' karşı gerekli yasal güvence ve desteklerin sağlanmasına ilişkin önerilerimizi de içeren maddeleri, komisyonumuzda görüşüldükten sonra yüce Meclisimizin takdirlerine sunacağız. Teklifte sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da ceza muhakemesi kanunu kapsamında katalog suçlara dahil edilerek, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getirilmekte. Ayrıca devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili maddeler de teklifimizde yer almaktadır."