"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışı teşkilatı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı eklendi.

Başkanlığın yurt dışı teşkilatı, görev yapılan ülke ile Başkanlığın görev alanına giren konularda diplomasi faaliyetlerini yürütecek, o ülkede savunma sanayisine yönelik gelişmeleri ve buna ilişkin mevzuatı takip edecek, raporlayacak, değerlendirecek ve sonuçlarından Başkanlığı haberdar edecek.

Yurt dışı teşkilatı, bahse konu ülkede savunma sanayisinde düzenlenmiş ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılarda ve devlet kumrularında Başkanlığı temsil edecek ve savunma sanayisine ilişkin strateji ve politikaların takibatını yapacak, ilgili ülke kurumları nezdinde savunma ve güvenlik alanında Türkiye ile ilgili yürütülen ihracat izni, lisans, hükümet onayı ve benzeri süreçleri izleyecek, gerçekleştirilecek ihaleler hakkında bilgi toplayacak.

İş birliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak

Ortak Ar-Ge, teknoloji kazanımı, ürün geliştirme, üçüncü ülkeye ihracat ve benzeri iş birliği projelerinin başlatılmasına yönelik imkanları araştıracak yurt dışı teşkilatı, iki ülke kamu ve/veya özel kurum veya kuruluşları ya da şirketleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Yurt dışı teşkilatı ayrıca görev yapılan ülke ile savunma sanayisinde imzalanan ikili anlaşmalar, protokoller, mutabakat zabıtlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmesini yapmak, savunma sanayisinde ilgili mevzuatta Başkanlığa verilen görevlerden yurt dışını ilgilendiren iş ve işlemleri yürütmek ve Başkanlık ile misyon ve konsolosluk şeflerince verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

9 ülkedeki büyükelçiliklerde kadro oluşturulacak

Düzenleme kapsamında 9 ülkedeki büyükelçiliklerde Savunma Sanayii Müşavirliği kadrosu oluşturulacak.

Savunma sanayii müşavirleri Doha/Katar, İslamabad/Pakistan, Brezilya, Cakarta/Endonezya, Bakü/Azerbaycan, Kuala Lumpur/Malezya, Muskat/Umman, Dakka/Bangladeş, Londra/İngiltere büyükelçilikleri bünyesinde görev yapacak.